Tlmočenie SK>DE | DE>SK | CZ>DE | DE>CZ

Jazyková bariéra je častým problémom pri vybavovaní obchodných alebo administratívnych záležitostí.  Rád  Vám pomôžem! Tlmočím na súdoch, na úradoch, pri vybavovaní administratívy, pri firemných stretnutiach a poradách. Pri vyšetrovaní na polícii, colných kontrolách. Konzekutívne tlmočenie (veta po vete alebo viaceré) ponúkam ako v slovenskom, tak aj v českom jazyku.

Ponuka:

Tlmočenie na súdoch

Je jedno o aký spor sa jedná. Už viac ako 10 rokov tlmočím pri súdnych pojednávaniach vo všetkých právnych odvetviach. Vaša výhoda je, že mám sám právnické vzdelanie a viem Vám objasniť okolnosti.

 

Tlmočenie na úradoch

Či už svatba, registrácia, vybavovanie administratívy, niekedy je nevyhnutné, aby človek rozumel každé slovo. Tlmočím na všetkych úradoch v Nemecku, pri colných a policajných kontolách, v nemocniciach pri hospitalizácií a pod. Aj pri MPU testoch som Vám k dispozícií.

 

Tlmočenie pre firmy

Pracovné stretnutia, obchodné jednania, výstavy alebo veľtrhy. Spoznávanie nových obchodných partnerov, uzatváranie kontraktov.

Odporúčajte ma:


súdy | úrady | inštitúcie | firmy | štátna správa | politika | youtube | prezvučenie