Overené preklady s pečiatkou uznávané na nemeckých úradoch

Urheber: Julija Sapic @ 123rf
Urheber: Julija Sapic @ 123rf

Moja ponuka

  • overené preklady s pečiatkou
  • preklady úradných dokumentov
  • preklady pre firmy a podnikateľov
  • vypracovanie splnomocnení
  • tvorba textov pre internetové stránky
  • popis produktov a služieb
  • právne preklady rozhodnutí súdov
  • preklady dokumentov od iných inštititúcií
  • zdravotné a medicínske preklady

 


Overené preklady

Pre uznanie úradných dokumentov v Nemecku, musíte mať slovenský dokument preložený prekladateľom, ktorý je vymenovaný a uznaný nemeckým súdom. Ako súdny tlmočník a prekladateľ, vymenovaný Najvyšším krajinským súdom OLG-Hamm, Vám rád vyhotovím overený preklad Vašich dokumetov - vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy a iné.

Moja špecializácia

Špecializujem sa na odborné preklady z oblasti práva, ekonomiky a medicíny. Úradných dokumentov, na tvorbu textov v nemeckom jazyku pre internetové stránky, popis produktov a služieb a rovnako tvorbu textov optimalizovaných pre internetové prehliadače. Pod linkom tlmočenie sa dozviete viac o mojich tlmočníckych službách.

Ako to prebieha?

Dokumety mi môžete poslať buď poštou na moju adresu alebo mailom na info@slowakischdolmetscher.de. Dokument musí byť naskenovaný vo formáte PDF alebo ako čitateľný JPEG. Dokument sa mi musí dať čitateľne vytlačiť. Pri zadaní zákazky vždy potrebujem aktuálnu adresu doručenia a fakturačné údaje, ak sú tieto odlišné od adresy doručenia.